Over Leraar in de Buurt

Leraar in de Buurt stelt het geluk en welzijn van het kind vóór de systemen. Om dit te borgen bestaat het team uit gedreven mensen uit diverse gebieden van de samenleving. Deze groep mensen groeit met de dag. Samen creëren we Leraar in de Buurt vanuit vertrouwen en verbinding. Leraar in de Buurt is een onderdeel van Beter in de Buurt.

Leraar in de Buurt faciliteert alle onderwijsaanbieders in de samenleving in:

  • het verbinden en netwerken, zowel fysiek als virtueel om samenwerkingen te bevorderen. In de Buurt, regionaal en (inter)nationaal;
  • het verwerken van administratieve en financiële processen en volledige transparantie in deze transacties;
  • het borgen van kwaliteit door feedbackmechanisme en intervisie (op basis van het manifest);
  • het aanbieden van ondersteuning op het gebied van kennisverbreding, op het gebruiken van tools en het vergroten van expertise op inhoudelijk- en juridisch gebied.

Visie

Bij Leraar in de Buurt zien we dat wanneer elk kind wordt gewaardeerd om zijn unieke talenten, dit bijdraagt aan een mooie samenleving. Ieder kind heeft de vrijheid om vanuit eigen wensen en behoeftes te leren en ontwikkelen en leert daardoor verantwoordelijkheid en eigenaarschap te nemen over zijn leven. En kan hierdoor het leven van zichzelf, de ander en de aarde verbeteren en bijdragen aan een mooie toekomst. Leren zoals dat van nature bedoeld is en vooral leren van elkaar.

Missie

Het is onze missie om leerlingen, leraren, schoolleiders, onderwijskundigen, pabostudenten, ouders en andere onderwijs betrokkenen te faciliteren om het nieuwe onderwijs te realiseren. Voor iedereen die wil bijdragen aan een verhoging van kennis, levensgeluk en welzijn in onze maatschappij.

Heb je een vraag?

Neem contact met ons op. We staan je graag te woord.